Anne ve bebek hizmetlerimiz için Evde Yenidoğan Bebek sitemiz açıldı! Siteyi ziyaret etmek için lütfen tıklayın.

Evde bakım hizmetleri, yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan ve yaşadığı bir ameliyat sonrası iyileşme süreci içinde olan bireyleri bulundukları ortamdan koparmadan, yaşadıkları ve kendilerini ait hissettikleri yerde desteklemeyi amaç edinir. Bireyleri destekleyerek sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, yaşantılarını mutlu ve güven içinde, sevdikleriyle beraber sürdürmelerini sağlayabilmek için ihtiyaç sahiplerine sağlık ve bakım hizmetleri verilmesi olarak da ifade edilmektedir.

Evde bakım hizmetinin hedefi, bakıma ihtiyaç duyan bireyin gündelik yaşam şeklini en az etkileyecek şekilde doğru bir tedavi sağlamak ve hastanın kendini yetersiz hissetme durumunu minimuma çekerek yaşam standardını yüksek seviyelerde tutabilmektir.

Ülkemizde geçmiş yıllarda evde hasta bakımı görevini, ağırlıklı olarak kadınlarımız üstlenmekteydi. Fakat günümüzde geçmiş yıllara nazaran kadınların daha fazla iş hayatına katılmasıyla birlikte, yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyen ancak yaşadıkları ortamdan ayrılmadan bakım ve sağlık hizmetlerinin karşılanması gereksinimi duyan bireyler için profesyonel evde bakım ve evde sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

İlerleyen bilim, gelişen teknoloji ve mobilleşen sağlık sektörüyle birlikte son yıllarda ülkemiz içinde artış gösteren yaşlı nüfus oranı da evde yaşlı bakımı hizmetine duyulacak gereksinimin artacağının bir habercisidir.

Aile bireyleri arasında yaşanabilecek iletişim bozuklukları, modern yaşamın getirdiği stres ve yoğunluk, yaşlılıkla ilgili olarak aile fertlerinin veya yaşlının bilgi eksikliği, bakım sunumu esnasında yaşanabilecek problemler artıracaktır. İşte burada profesyonel bakım görevlilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Evde sağlık hizmetleri alan kişilerin yaşadıkları huzurlu ve güven dolu ortamdan ayrılmadan temel ihtiyaçlarını karşılamaları, psikolojik açıdan kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Ailesiyle birlikte yaşamaya ve ortak bir yaşam sürdürmeye devam eden yaşlı birey, kendini toplumdan ve yaşadığı ortamdan dışlanmamış, koparılmamış hissederek, yetersizlik ve çaresizlik duygularını yaşamadan çok daha huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirecektir. Gelişen sağlık hizmet sunumuyla birlikte, sağlık hizmetleri mobil hale gelmekte ve evde doktor hizmeti ve evde hemşire hizmeti de evde sunulmaktadır.

Evde bakım hizmeti alan birey, hastane ortamında maruz kalabileceği enfeksiyon riskini de en aza indirmiş olur. Hastaneye gidemeyecek durumda olanlar için ise evde sağlık hizmetleri önemli ölçüde konfor sağlamaktadır.

Evde bakım ve evde sağlık hizmetinde aile ve personel ekip olarak çalışmalıdır

Tüm bu süreç içerisinde aile ve bakım personeli işbirliği içinde olmalıdır. Öncelikli olarak karşılıklı beklentiler, hedefler, işleyiş ve süreç için bir çerçeve oluşturulmalıdır ve bakım ihtiyacı karşılanacak bireyin veya hastanın yaşamdan kopmadan, fiziki bakımıyla beraber psikolojik olarak da güçlü kalmasını sağlamaya çalışmak amaçlanmalıdır. Gerek bakım hizmeti sağlayan gerekse bakımı alan birey ve ailesi için, zorlu ve hassasiyet gerektiren bu süreç işinin profesyonellerin görev alması sonucu tüm taraflar için daha olumlu olacaktır. Unutulmamalıdır ki evde bakım bir ekip işidir. Aile ve bakım personelleri birbirini anlayarak, bakıma ihtiyaç duyan birey için maksimum faydayı hedef almalılardır. Uzun dönemli bakım, iniş ve çıkışları olan uzun bir yoldur, bir sprintten çok bir maraton olarak düşünülmelidir. Yol boyunca ihtiyaçlar değişecek, farklı kararların verilmesi gerekecektir. Bu bağlamda aile ve evde bakım personeli hizmet sürecinde ekip olmalıdır, aile, hizmet alan birey ve bakım veren personeller arasında şeffaflık ve güvene dayanan bir ekip ilişkisi kurulması çok önemlidir.

Aileden Biri Evde Bakım Merkezi bünyesinde çalışan süpervizörler yukarıda bahsi geçen ekip ilişkisini kurmak için katalizör görevini üstlenirler. Süpervizörler ihtiyaç sahibi kişinin ve ailesinin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini sahiplenerek, doğru personel seçimi ve seçilen personelin eğitimi ve denetimi görevlerini üstlenirler.

Evde Bakım bireylere ve ailelerine ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerinin, bulundukları ortamda sunulmasıdır.

Neden Evde Bakım?

 • Bireylerin ailelerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltiyor
 • Tamamen ihtiyaca ve tercihe göre tasarlandığı için, sağlık ve bakım hizmetinden faydalanan bireyin konforunu arttırıyor
 • Bireyi aktif olarak bakım planına dahil ederek, iyileşmeyi hızlandırıyor
 • Bireyin ve ailenin mahremiyetini koruyor
 • Hasta yakınlarına hasta bakımında destek sağlayarak, tükenmişliklerini azaltıyor
 • Erken taburculuğu mümkün kılarak, kurumsal tedavi ünitelerinde rastlanabilecek enfeksiyon riskini minimize ediyor
 • Birçok bakım planı için kurumsal tedavi alternatiflerine göre maliyet tasarrufu sağlıyor
 • Evde Bakımdan Kimler Faydalanabilir?

  • Hastalık veya ameliyat sonrası iyileşme dönemini evde geçirmek isteyenler
  • Kalp rahatsızlıkları, Kanser, Alzheimer, Şeker veya Yüksek Tansiyon gibi kronik hastalıkları olan kişiler
  • Terminal dönem hastaları
  • Günlük yaşam aktivitelerinde desteğe ihtiyaç duyan yaşlılar ve engelliler
  • Bebek bakımı konusunda eğitim almak isteyen yeni doğum yapmış anneler
  • Hasta karyolası, oksijen tüpü gibi çeşitli cihazlara ihtiyaç duyanlar
  • Evden çıkmadan fizyoterapi, psikoterapi ve diyetisyen hizmeti almak isteyenler
  • Röntgen, ultrason gibi görüntüleme hizmetler için kuruma gidemeyecek kişiler
  • Laboratuvar tahlili için örnek alınması işleminin evde yapılmasını isteyenler
 • Aileden Biri'nin Avantajları

  Aileden Biri ile Eleman sağlayan acenta karşılaştırması

  • Hizmet Kalitesini Etkileyen Önemli Konular

  • Çalışma izni olması ve kimlik/ikametgah bilgilerini eksiksiz olarak sunabilmesiÇalışma izni olması ve kimlik/ikametgah bilgilerini eksiksiz olarak sunabilmesi
  • Hizmet verecek personelin ilgili eğitimlerinin ve evde bakım oryantasyonun olmasıHizmet verecek personelin ilgili eğitimlerinin ve evde bakım oryantasyonun olması
  • Hizmet veren personelin düzenli olarak iş başında süpervize edilmesiHizmet veren personelin düzenli olarak iş başında süpervize edilmesi
  • 7 gün 24 saat hastayla ilgilenen vaka yöneticisine ulaşılması7 gün 24 saat hastayla ilgilenen vaka yöneticisine ulaşılması
  • Hastanın bakım planının Kurum Doktoru ve Uzman Hemşire tarafından hazırlanmasıHastanın bakım planının Kurum Doktoru ve Uzman Hemşire tarafından hazırlanması
  • Hastanın tedavi planının Doktor gözetiminde uygulanmasıHastanın tedavi planının Doktor gözetiminde uygulanması
  • 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunumu7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunumu
  • İhtiyaç duyulabilecek ekipman, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinin aynı gün içinde kullanıma sunulmasıİhtiyaç duyulabilecek ekipman, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinin aynı gün içinde kullanıma sunulması
  • Acenta

  • Çalışma izni olması ve kimlik/ikametgah bilgilerini eksiksiz olarak sunabilmesino
  • Hizmet verecek personelin ilgili eğitimlerinin ve evde bakım oryantasyonun olmasıno
  • Hizmet veren personelin düzenli olarak iş başında süpervize edilmesino
  • 7 gün 24 saat hastayla ilgilenen vaka yöneticisine ulaşılmasıno
  • Hastanın bakım planının Kurum Doktoru ve Uzman Hemşire tarafından hazırlanmasıno
  • Hastanın tedavi planının Doktor gözetiminde uygulanmasıno
  • 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunumuno
  • İhtiyaç duyulabilecek ekipman, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinin aynı gün içinde kullanıma sunulmasıno
  • Aileden Biri

  • Çalışma izni olması ve kimlik/ikametgah bilgilerini eksiksiz olarak sunabilmesiyes
  • Hizmet verecek personelin ilgili eğitimlerinin ve evde bakım oryantasyonun olmasıyes
  • Hizmet veren personelin düzenli olarak iş başında süpervize edilmesiyes
  • 7 gün 24 saat hastayla ilgilenen vaka yöneticisine ulaşılmasıyes
  • Hastanın bakım planının Kurum Doktoru ve Uzman Hemşire tarafından hazırlanmasıyes
  • Hastanın tedavi planının Doktor gözetiminde uygulanmasıyes
  • 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunumuyes
  • İhtiyaç duyulabilecek ekipman, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinin aynı gün içinde kullanıma sunulmasıyes

  Aileden Biri Personeli ile Bireysel çalışan bakıcı karşılaştırması

  • Hizmet Kalitesini Etkileyen Önemli Konular

  • Çalışma izni olması ve kimlik/ikametgah bilgilerini eksiksiz olarak sunabilmesiÇalışma izni olması ve kimlik/ikametgah bilgilerini eksiksiz olarak sunabilmesi
  • Gerek duyulduğu takdirde geçmiş tecrübelerini belgeler ile gösterebilmesiGerek duyulduğu takdirde geçmiş tecrübelerini belgeler ile gösterebilmesi
  • Konusu ile ilgili geçerliliği kanıtlanmış eğitim almış olmasıKonusu ile ilgili geçerliliği kanıtlanmış eğitim almış olması
  • Evde sunulan bakım hizmetleri konusunda tecrübeli olmasıEvde sunulan bakım hizmetleri konusunda tecrübeli olması
  • Acil durumlarda yapılacaklar konusunda bilgili olmasıAcil durumlarda yapılacaklar konusunda bilgili olması
  • Acil durumlarda hızlıca ulaşabileceği tıp personellerinin olmasıAcil durumlarda hızlıca ulaşabileceği tıp personellerinin olması
  • İzin döneminde hasta bakımının devamlılığının sağlanmasıİzin döneminde hasta bakımının devamlılığının sağlanması
  • Hasta ve yakınının memnuniyeti için sürekli ve düzenli süpervizyon yapılmasıHasta ve yakınının memnuniyeti için sürekli ve düzenli süpervizyon yapılması
  • Bireysel Çalışan Bakıcı

  • Çalışma izni olması ve kimlik/ikametgah bilgilerini eksiksiz olarak sunabilmesino
  • Gerek duyulduğu takdirde geçmiş tecrübelerini belgeler ile gösterebilmesino
  • Konusu ile ilgili geçerliliği kanıtlanmış eğitim almış olmasıno
  • Evde sunulan bakım hizmetleri konusunda tecrübeli olmasıno
  • Acil durumlarda yapılacaklar konusunda bilgili olmasıno
  • Acil durumlarda hızlıca ulaşabileceği tıp personellerinin olmasıno
  • İzin döneminde hasta bakımının devamlılığının sağlanmasıno
  • Hasta ve yakınının memnuniyeti için sürekli ve düzenli süpervizyon yapılmasıno
  • Aileden Biri Personeli

  • Çalışma izni olması ve kimlik/ikametgah bilgilerini eksiksiz olarak sunabilmesiyes
  • Gerek duyulduğu takdirde geçmiş tecrübelerini belgeler ile gösterebilmesiyes
  • Konusu ile ilgili geçerliliği kanıtlanmış eğitim almış olmasıyes
  • Evde sunulan bakım hizmetleri konusunda tecrübeli olmasıyes
  • Acil durumlarda yapılacaklar konusunda bilgili olmasıyes
  • Acil durumlarda hızlıca ulaşabileceği tıp personellerinin olmasıyes
  • İzin döneminde hasta bakımının devamlılığının sağlanmasıyes
  • Hasta ve yakınının memnuniyeti için sürekli ve düzenli süpervizyon yapılmasıyes
 • Faydalı Linkler

   

 • Hizmetler

  Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi edinin.
  Ziyaret et
 • Haberler

  Haberler sayfamızdan hakkımızdaki gelişmeleri takip edebilirsiniz.
  Ziyaret et
 • Anlaşmalı Kurumlar

  Anlaşmalı olduğumuz kurumları öğrenin.
  Ziyaret et

Bize Ulaşın

Aileden Biri Evde Bakım Merkezi - Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri