Anne ve bebek hizmetlerimiz için Evde Yenidoğan Bebek sitemiz açıldı! Siteyi ziyaret etmek için lütfen tıklayın.

2005 yılında kurulan Aileden Biri Evde Bakım Merkezi, evde bakım hizmetleri sunumu konusunda Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan ilk şirketlerden biridir.

Hizmetlerimiz ihtiyaçlarınız doğrultusunda, doktor muayenesinden, hemşirelik hizmetlerine, bakım görevlisi desteğinden, laboratuvar analizlerine kadar genişlemektedir. En önemlisi, tüm hizmetlerimiz kendinizi en güvende hissettiğiniz yerde yani evinizde gerçekleştirilir.

Aileden Biri, profesyonel kadrolar tarafından sunulan evde bakım hizmetlerinin yaygınlaşması ve Türk toplumuna uygun bir evde bakım modeli geliştirilmesi amacı ile faaliyet gösteren Evde Bakım Derneği’nin üyesidir.

İlkelerimiz

 • Önce insan yaklaşımıyla, hizmet verdiğimiz birey ve ailelere karşı saygılı, çalışanlarımıza karşı adil olmak
 • Etik, dürüst ve yüksek sorumluluk bilinciyle çalışarak, sunduğumuz hizmetlerin temelini güven üzerine inşa etmek
 • Her adımımızda şeffaf, hesap verebilir ve tüm paydaşlarımız tarafından denetlenebilir olmak
 • Paydaşlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek, çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunarak ve teknolojik gelişmeleri benimseyerek sürekli gelişime odaklanmak
 • Genel Müdürün Mesajı

  Ailemize hoş geldiniz… Aileden Biri, evde sağlık hizmetleri almayı arzu eden ve bakım ihtiyacı olan bireylere hizmet vermek üzere kuruldu. Şirketimiz yurtdışındaki benzer kuruluşların çalışma modellerini inceledikten sonra, evde sağlık ve bakım alanının önde gelen uzmanlarıyla çalışarak kazandığı öğrenimlerin ülkemize, insanımıza adaptasyonunu gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı’nca yürürlüğe konulmuş mevzuatlara, kendimize rehber aldığımız yurtdışı evde bakım kuruluşlarına – NAHC Amerika Ulusal Evde Bakım Birliği, AAHomecare Amerikan Evde Bakım Birliği, JCAHO Birleşik Sağlık Kurumları Akreditasyon Konseyi ­- ve tıp etiğine bağlı kalarak, en üst düzeyde hizmeti evinize getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı'nca verilen 'Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Uygunluk Belgesi'ne sahip seçilmiş kuruluşlardan olmamızda bakış açımızın bir göstergesidir. Sağlık sektöründe tecrübeli elemanlardan seçtiğimiz çalışanlarımız ailemize katılmadan önce detaylı bir kimlik ve deneyim sorgulama sürecinden geçiyor. Daha sonra, değerlendirme sınavında yüksek başarı puanı elde eden personele oryantasyon ve evde bakım eğitimi veriyoruz. Hizmet standardımızı en yüksek seviyede tutmak için çalışanlarımızın bilgi düzeyini sürekli ölçüyor ve eğitimlerle destekliyoruz. Kontrol mekanizmalarımızı sizlerin ve çalışanlarımızı hiçbir an yalnız bırakmayacak şekilde oluşturduk. Çalışanlarımız 24 saat şirketimize veya uzmanlarımıza ulaşıp bilgi alabilir, siz ise günün her saati istek ve arzularınızı bize iletebilirsiniz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz süpervizyon ziyaretleri ve hizmet takibiyle de hizmet kalitemizi denetliyor ve sizlerin memnuniyetini ölçüyoruz. Adımızdan da anlaşılacağı gibi hizmetimizin ana dayanağı sizlere ailenizin bir üyesi gibi özen, ilgi ve sevgi çerçevesinde hizmet sunmak. Büyüyen ailemize katıldığınız için teşekkürlerimi sunarım. Tekrar hoş geldiniz. Saygılarımla.

  Murat Ataç, Genel Müdür
 • Vizyon

  • Yaşlılara, engellilere ve kronik hastalığı olan bireylere sunulan uzun süreli sağlık ve bakım hizmetlerinde akla ilk gelen referans merkezi olmak
 • Misyon

  • Uzun süreli sağlık ve bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan tüm birey ve ailelerine ulaşmak ve profesyonel çalışanlar tarafından sunulan hizmetleri ulaşılabilir hale getirmek
 • Yöneticiler

   

  Meet The Team

 • Çalışma Ruhsatı

   

  Uygunluk-Belgesi
 • Çalışma Prensipleri

  • Bilgi İstemek
   Sağlık kuruluşu tarafından verilen her türlü hizmetin ve olanağın ne olduğunu ve bu hizmetlerden yararlanma koşul ve bedellerini öğrenmek.
  • Sağlık Kuruluşunu Seçmek ve Değiştirmek
   Yaşamsal tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi şartı ile istediği sağlık kuruluşunu seçerek tedavi görmek.
  • Personeli Tanımak
   İstediği takdirde kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan doktorların ve diğer tıbbi personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Tıbbi Konularda Bilgi İstemek
   Kendi sağlık durumu, uygulanacak tıbbi hizmetler, bunların yararları ve olası sonuçları hakkında bilgi edinmek. Hastalığının seyri ve sonuçları hakkında sözlü veya yazılı bilgi alabilmek, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyaya ulaşabilmek.
  • Bilgi Verilmesini Yasaklamak
   Sağlık durumu hakkında kendisine, ailesi veya yakınlarına bilgi verilmemesini talep etmek.
  • Hastalıkları Konusunda Ek Bir Görüş İstemek
   Hastalıkları konusunda ek bir görüş istemek, bu doğrultuda konsültan doktoru seçebilmek. Hastalar bu isteklerini bakımlarından sorumlu sağlık personeline iletebilirler.
  • Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi
   Sağlık hizmetinin verilmesi ile elde edilen bilgilerin kanunen izin verilen haller dışında kesinlikle açıklanmaması. Tüm tıbbi değerlendirilmelerin, sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulması. Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişilerin tıbbi müdahale sırasında bulunmaması. Hastalığın içeriği gerektirmedikçe şahsi ve ailevi hayatına müdahalede bulunmaması hakkını korumak.
  • Tıbbi Tedavilere İzin Vermek
   Tıbbi tedaviler konusunda yeterli bilgiyi aldıktan sonra yazılı onay vermek. Hastalara bu bilgiler hastanın sürekli doktoru ve -/veya girişimi yapacak doktor tarafından anlatılır. Hastalar hastalığın tanımı, önerilen tedavi, operasyon veya girişimlerin riskleri ve alternatifleri konularında uzman doktorları tarafından bilgilendirilirler.
  • Tedaviyi Reddetmek ya da Durdurmak
   Yasal olarak zorunlu haller dışında, ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların doktor tarafından tümüyle anlatılması sonrası, bunların sorumluluğunu üstlenmek koşulu ile uygulanacak tedaviyi reddetmek veya durdurmak.(Girişim veya tedaviyi durdurmak ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması koşuluna bağlıdır)
  • Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma
   Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumlar dikkate alınmadan hizmet almak.
  • İnsani Değerlere Saygılı Bir Yaklaşımla Hizmet Almak
   Kişisel değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden yaralanmak.
  • Güvenlik İçinde Olmak
   Güvenlik içinde olmayı beklemek ve bunu istemek.
  • Rahatlık
   Her türlü hijyenik şartta, gürültüsüz ve rahat bir ortamda hizmet almak.
  • Dini Gerekleri Yerine Getirmek, Sosyal, Psikolojik Destek, Dilini Kullanma Hakkı
   Sağlık kurum ve kuruluşları olanakları ölçüsünde kurum hizmetlerinde aksamalara neden olmamak koşulu ile dini koşulları serbestçe yerine getirmek, arzu edilen dilin serbestçe kullanılması ve gereken durumlarda Sağlık kuruluşundan sosyal ve psikolojik destek istemek.
  • Şikayet ve Dava Hakkı
   Hakların ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü şikayet ve dava hakkını kullanmak.
  • 1.
   Bakım hizmeti vermekle görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine sağlık durumlarıyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.
  • 3.
   Bakım personeliyle kendilerine verilecek bilgiler, sağlığı ile ilgili alınan kararlar ve tüm konularda işbirliği içinde çalışmak.
  • 5.
   Verilen sağlık hizmetleri hakkında önemli konularda karar ve rıza vermek.
  • 7.
   Bakım hizmeti verilirken sizden istenen ve olabilecek en uygun ortamı sağlamak.
  • 9.
   Düzenli egzersiz, sigara içmemek, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek gibi önlemler konusunda hassas olmak.
  • 11.
   Sağlık hizmeti veren kişilerin diğer hastalara ve topluma karşı olan etkin tedavi sağlama zorunluluğunun farkında olmak.
  • 2.
   Tüm sağlık çalışanları ile açık bir iletişimde bulunmak ve anlayışlı olmak.
  • 4.
   Tıp biliminin olası risk ve sınırlarını tanımak ve bu doğrultuda gerçekçi yaklaşımı korumak.
  • 6.
   Alacağınız bakım hizmetinde anlaşılmayan noktalar varsa aydınlanıncaya kadar soru sormak.
  • 8.
   Sağlık harcamalarının gerektireceği maddi yükümlülükleri vaktinde karşılamak.
  • 10.
   Enfeksiyon hastalıkların yayılmaması için alınmış ve kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak.

   

  Kaynaklar: 
T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği 1998
, Dünya Tıp Birliği (VMA) Lizbon 1981 Hasta Hakları Bildirgesi
, President’s Advisory Commision on Consumer Protection and Qualilty, 1997

 • Hizmetler

  Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi edinin.
  Ziyaret et
 • Haberler

  Haberler sayfamızdan hakkımızdaki gelişmeleri takip edebilirsiniz.
  Ziyaret et
 • Anlaşmalı Kurumlar

  Anlaşmalı olduğumuz kurumları öğrenin.
  Ziyaret et

Bize Ulaşın

Aileden Biri Evde Bakım Merkezi - Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri